Koklear İmplant Nedir?

Koklear implant (CI) sistemi, klasik işitme aletlerinden çok farklı bir işitme çözümüdür. Klasik işitme aletleri, sesleri akustik olarak artırır; koklear implant sistemi ise sesleri, işitme siniri için elektriksel uyarıya dönüştürür. Bu nedenle işlev bozukluğu bulunan koklea (iç kulak) için alternatif oluşturmaktadır.

Koklear İmplantlar İle İşitme Cihazları Arasındaki Fark

İşitme cihazları sesi alır, büyütür ve normal işitme kanalına gönderir. Koklea ağır hasar görmüşse seslerin yükseltilmesi faydalı olmaz. Sinyali doğrudan işitme sinirine göndermek gerekir. Koklear implant, bu tür hastalara yardım edebilir.

Koklear implantlar, tek kulağında veya iki kulağında ileri veya çok ileri işitme kaybı bulunan ve işitme cihazları kullandıklarında konuşmaları duymayan yetişkin ve çocuk hastalar için tasarlanmıştır.

Kulak arkası işlemci (1) sesi alır, dijital formata dönüştürür ve anten üzerinden implantın alıcısına (2) gönderir; alıcı şakak kemiğinin yanında cilt altına yerleştirilir. İmplant (3) dijital bilgiyi elektrik sinyaline dönüştürür ve iç kulağın içine yerleştirilmiş elektrot dizisine (4) gönderir. Gelen sinyalin frekansına karşılık gelen elektrotlar, işitme sinirini (5) uyarır, sinir de sesi beyne (6) gönderir. Koklear implantlar sadece ileri veya çok ileri işitme kaybı bulunan kişiler için tavsiye edilmektedir. İmplant, mikrofonun aldığı seslere yanıt olarak doğrudan işitme sinirini uyarmaktadır. İşlemci adı verilen dış üniteden ve implant adı verilen iç üniteden oluşmaktadır. Az görülen vakalar (iç kulakta salyangozun kemikleşmesi, işitme sinirinin hasar görmesi, vs.) için üretilen farklı türlerde implantlar da bulunmaktadır.

Ağır veya tam işitme kaybı bulunan kişiler, başkalarıyla iletişim ve etkileşim kuramadıkları için kendilerini toplumdan soyutlanmış hissedebilirler. Koklear implant, seslerin dünyasına girmek için etkin bir çözümdür.

Koklear implantı kullanan kişilerin çoğu, normal konuşabilecek kadar iyi duymaktadır. Bu sayede günlük yaşamın sorunlarını çözebilirler ve aileleri, arkadaşları ve iş arkadaşları ile bağlantı kurabilirler. Ayrıca kendilerini güvende hissederler (örneğin yangın alarmını veya fırının saatini duyabilecekleri için), daha bağımsız olabilirler ve sosyal hayat yaşayabilirler. Telefon etmek, doktora gitmek veya yemeğe gitmek gibi küçük şeyler artık sorun olmaktan çıkar. Konuşma geliştirmek için işitmek gerekir, bu nedenle çocukların dinleme ve iletişim vasıflarını geliştirmek için mümkün olan en erken zamanda implant takılması tavsiye edilir.

Saphyr®Neo Serisi Ses İşlemci

Saphyr® Neo Serisi Ses İşlemcisi, ileri düzey ses işleme teknolojileri ve kablosuz işitme sistemlerine kolay erişim sayesinde en zor ortamlarda konuşmaları daha iyi anlamak için tasarlanmıştır.

Net Ve Rahat İşitmek İçin Crystalis

Yeni ses işleme sistemi Crystalis, hastaya mümkün olan en iyi konuşma sinyalini aktarmak için tasarlandı.

Gürültülü Ortamlarda Daha İyi İşitmek İçin Voice Tracktm

Voice Track sinyal işleme teknolojisi, geri plandaki kararlı gürültüyü saptar ve volümünü azaltır. Sesin volümünü azaltmadan önce tekrarlanmasını ve sabit kalmasını bekler. Bu sayede hastanın konuşmaları anlaması kolaylaşır. Voice Track, müzik çalınan kalabalık restoranlar gibi gürültülü ortamlarda konuşmaların daha iyi anlaşılmasını sağlar.

Yeni kablosuz çözümler Saphyr® neo serisi ses işlemcisi, içerdiği kablosuz bağlantı ünitesi sayesinde evinizde veya konferans salonlarında bulunan ses sistemlerine bağlanmanızı sağlar, ses işlemcisine ek bir cihaz takmak gerekmez. Cep telefonlarına ve televizyonlara kablosuz bağlantı için piyasada bulunan kablosuz Bluetooth sistemleriyle, örnek olarak Phonic Ear’in ürettiği Hearit Media sistemiyle uyumludur.

Performansı arttıran geliştirilmiş tasarım. Her gün ses işlemci takan kişiler için konfor ve estetik önemli unsurlardır. Bu Nedenle Saphyr® Neo Serisi Ses İşlemci hafiftir, konforludur, sağlamdır ve kullanması kolaydır. Saphyr® Neo Serisi birinci kalite parçaları sayesinde yüksek düzeyde güvenilirlik sunmaktadır.

Tedavi Süreci

Koklear implant sürecine başlamadan önce hastanın uygun olup olmadığını saptamak için ayrıntılı değerlendirilmesi gerekir. Sadece uygun bulunan hastalara implant yapılabilir. İmplant yapıldıktan bir ay sonra dış ünite olan ses işlemcisi hastaya takılabilir. Ses işlemcisindeki ayarlar, sık aralıklarla yapılır ve bu sayede optimum ses kalitesi elde edilir. Ses akışı başarılı bir şekilde sağlandıktan sonra genellikle konuşma terapisi de gerekmektedir.

İmplant Öncesi Muayene

İmplant merkezi personeli, hastanın işitme düzeyini test etmek ve amacını öğrenmek için ameliyat öncesi muayene yapar. Bu muayene sırasında çeşitli değerlendirmeler yapılır.

Tıbbi muayene: Bu muayene, hastanın genel sağlık düzeyini ve kulaklarının durumunu belirlemek için yapılır. Ameliyat yapılıp yapılamayacağını belirlemek ve hangi kulağa implant yapılması gerektiğini belirlemek için genelde MR ve CT taraması gerekmektedir. Tıp ekibi bu taramaları inceleyerek iç kulak salyangozuna elektrot dizisi yerleştirmenin mümkün olup olmadığını belirlemektedir. Bazı vakalarda cerrah, meydana gelebilecek cerrahi sorunları önceden belirleyebilir ve önleyebilir.

Odyometrik muayene: Odyoloji uzmanı hastanın kullanmakta olduğu işitme aletinde çeşitli odyometrik değerlendirmeler ve testler (tonal ve vokal odyometri). Bu testler hastanın işitme düzeyini ölçer, işitme kaybını belirler ve işitme aletinin ses büyütme düzeyini belirler. Bazı durumlarda odyoloji uzmanı daha güçlü bir işitme aletinin belirli bir deneme süresinde kullanılmasını tavsiye edebilir, böylece o aletin koklear implanta kıyasla potansiyel faydası belirlenir.

Elektro-fizyolojik muayene: Bu muayene, beyne bilgi aktaran işitme sinirinin sağlamlığını kontrol eder. Bu test sırasında kulaklıkla ses uyarısı verilir ve cilde yerleştirilen elektrotlar, o uyarının kulak kanalında oluşturduğu elektrik akımını ölçer.

Konuşma patolojisi raporu: Konuşma-dil patologu, işitme aleti kullanmaksızın konuşma ayırt etme testi yaparak hastanın dudak okuma düzeyini belirler, iletişim ve kavrama vasıflarını değerlendirir.

Psikolojik muayene: Psikolog, hastanın ve ailesinin amaçlarını değerlendirir ve hastanın konuşma terapisi programına katılmak isteyip istemediğini saptar. Hastanın sonuçlara ilişkin beklentilerini de değerlendirir.

Testler yapıldıktan sonra tıp ekibi, koklear implantın hasta için faydalı olup olmayacağını belirler. Kesin karar, hastaya veya hasta çocuk ise ailesine danışarak alınır.

Ameliyat

İmplant sisteminin iç ünitesini yerleştirmek için ameliyat gerekir. Cerrah kulağın arkasına küçük bir kesik yaparak elektronik devreleri içeren alıcıyı yerleştirir. Sonra elektrot dizisi dikkatle iç kulakta salyangozun içine yerleştirilir.

İmplant ameliyatı genel anestezi uygulanarak yapılır ve genelde yaklaşık iki saat sürer, fakat genelde birkaç gün hastanede kalınması gerekir. Koklear implant, diğer kulak ameliyatları ile aynı riskleri içermektedir.

Hasta, ses işlemcisi takılıncaya ve aktive edilinceye kadar duyamaz. Bu takma işlemi genelde hastanın hastaneden çıkmasından bir ay sonra yapılır. Bu süre, hastanın anesteziden iyileşmesi ve kulak arkasındaki kesiğin kapanması için gereklidir, birkaç hafta sürebilir.

Ameliyat Sonrası Takip

İmplantın başarılı olması için ses işlemcisinin ayarlarını ve ses kalitesini ayarlamak gerekir, yanı sıra konuşma terapisi ile hastanın algılanan ses bilgilerini çözmesini ve yorumlamasını sağlamak gerekir.

Takma işlemi

İlk aktivasyon sırasında odyoloji uzmanı dış ünite olan işlemciyi gösterir ve nasıl çalıştığını açıklar. Bu konsültasyon sırasında iç kulak içine yerleştirilmiş her bir elektrotun ürettiği uyarı düzeyleri anlatılır. Diğer parametreler de ayarlanarak ses bilgilerinin optimum algılanması sağlanır.

Ameliyattan sonraki aylarda ses bilgilerini kalitesini kademeli olarak arttırmak için birkaç kere ayarlama yapmak gerekir. Ziyaretler zamana yayılarak ayarların kararlı ve optimum olması sağlanır. Başarılı sonuç elde edildikten sonra yılda bir kere ziyaret yeterlidir.

Konuşma Terapisi

Cerrahi implant yapıldıktan sonra, implantın ürettiği sinyallere hastanın alışması gerekir. İşitme yetilerini aniden kaybetmiş kişiler için bile implantın verdiği mesaj, hatırladıkları kadarıyla işitme duyusundan farklıdır. Beynin bu yeni uyarıya alışması ve onu yorumlayabilmesi gerekir.

Bu nedenle söz konusu ayarı kolaylaştırmak için konuşma terapisine başlamak gerekir. Konuşma terapisinin süresi ve türü, işitme kaybının nedenine ve hastanın ne kadar zamandır işitme kaybı yaşadığına bağlı olarak değişmektedir.

Konuşma terapisi seansları, işlemci ayar seansları gibi ameliyattan sonra düzenli ve sık aralıklarla yapılır. Birinci yıldan sonra sayıları azaltılır. Konuşma terapisi uzmanının görevi, işitme kaybının türüne göre değişmektedir, fakat aşağıda açıklanan ilkelere dayalıdır:

Digisonic® SP Cochlear İmplant Serisi*

Koklear implant sistemi iki üniteden oluşmaktadır: implant adı verilen iç ünite ve ses işlemcisi adı verilen dış ünite. Digisonic® SP cochlear implant sistemi, 25 yıl süren bilimsel araştırmanın ve bilginin sonucudur. Bu güvenilir sistem, binlerce kişinin işitme duyusunu iyileştirerek yaşam kalitelerinin yükselmesini sağlamıştır.

Halen Neurelec koklear implant sistemi kullanıyorsanız işlemcisini yeni Neo işlemci ile değiştirerek performansı arttırabilirsiniz.