İşitme Kaybı Nedir?

Kişinin konuşma seslerini ve çevresel sesleri duymada ve algılamada yaşadığı zorluklar işitme kaybı olarak adlandırılır. İşitme kaybı çok hafif derecede olabileceği gibi çok ileri derecede de olabilir. Her insan aynı şekilde ve aynı derecede işitme kaybına sahip olmayabilir. İşitme kaybında duyum zorluğuna ek olarak bilinmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi de duyduğunu ayırt etme, anlama problemidir.

Çok hafif dereceli işitme kaybına sahip bir birey günlük hayatta işitme kaybının olumsuz etkilerini her ne kadar yoğun bir şekilde yaşamasa da zaman içerisinde duyabildiği sesleri ayırt etmede güçlük yaşaması olasıdır. Çünkü anlama problemi işitme kaybından kaynaklanan ikincil bir problemdir. Zamanla kişinin işitmesi daha kötüye gitmeyebilir; işitme kaybı derecesi değişmeyebilir; ancak işitme cihazı kullanılmadan geçen her yıl, anlama ve ayırt etme becerisi azalmaya devam edecektir.